VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi
XI. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU (AYSEM)

“Geleceğin Aydınlatma Sistemleri ve Dijitalleşme”
2 Kasım 2023 – Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

SUNUŞ

XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (AYSEM), Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2 Kasım 2023 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 2001 yılından bu yana iki yılda bir yapılan Sempozyum, VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi etkinlikleri kapsamında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecektir.

Kongre’nin amacına uygun olarak ana teması “Geleceğin Aydınlatma Sistemleri ve Dijitalleşme” olarak belirlenen XI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda, aydınlatmada çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için yararlı bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Üreticileri, uygulayıcıları ve tasarımcıları bir araya getirecek olan bu Sempozyum’da, aydınlatma alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler tüm yönleri ile tartışmaya açılacaktır. Sempozyum ana temasının yanı sıra duyurumuzun konu başlıkları bölümünde belirtildiği gibi aydınlatmanın diğer konularında da sunumlar yapılacaktır.
Etkinlik kapsamında firmaların katılımıyla düzenlenecek olan sergide aydınlatma alanına ilişkin yeni teknolojik ürünlere ve hizmetlere yer verilecektir. Sergide; elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon sektörlerinde faaliyet göstermekte olan veya bu sektörlerden ekipman ve malzeme gereksinimi olan firmalar arasında yeni iletişim olanakları yaratılacaktır.

Sempozyuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, Mimarlar Odası, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve sektörel firmaların katılımı planlanmaktadır. 2 Kasım 2023 tarihinde İzmir’de buluşmak üzere tüm aydınlatma sektör bileşenlerini etkinliğimize davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu


KONULAR

ANA TEMA: Geleceğin Aydınlatma Sistemleri ve Dijitalleşme
• Aydınlatmada Yeni Gelişmeler
• Dijitalleşme ve Aydınlatma Kontrol Sistemleri
• Aydınlatmada Verimlilik
• Aydınlatma Tasarımı ve Dönüşümü
• Aydınlatmanın Çevreye ve Sağlığa Etkileri
• Yapı ve Yapı Yüzü Aydınlatmaları
• Yol ve Tünel Aydınlatmaları
• Peyzaj Aydınlatmaları
• Aydınlatmada Standartları


Sempozyum Yürütme Kurulu

 • F. Rengin Ünver
 • Sermin Onaygil
 • Çağdaş Baytekin
 • Bülent Demiral
 • Macit Mutaf
 • Bülent Uzunkuyu
 • Egemen Akkuş
 • Barış Aydın
 • Esma Uzer Kardaş

Sempozyum Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Rengin ÜNVER
  Yıldız Teknik Üni. (ATMK)
 • Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
  İstanbul Teknik Üni. (ATMK)
 • Prof. Dr. Banu MANAV
  Kadir Has Üni. (ATMK)
 • Dr. Ögr. Üyesi Tuba B. BASKAN
  İstanbul Ticaret Üni. (ATMK)


BİLDİRİ GÖNDER


Sempozyum Takvimi
Bildiri Son Gönderme Tarihi: 2 Haziran 2023
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi: 30 Haziran 2023
Bildirilerin Düzeltilmiş Halinin Gönderilmesi: 15 Temmuz 2023