ETUK Tarihçesi

Anayasası’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde kuruluşu olarak 1954 yılında kurulan Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB’a bağlı bir meslek örgütüdür. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, mimar ve şehir plancılarını örgütünde toplayan TMMOB içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan birisidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerinin yasal örgütü olan EMO, mesleğin üye ve toplum yararlarına göre uygulanması sağlamak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek, ilgilileri uyarmayı görev edinmiştir. Kamunun ve üyelerinin genel çıkarları doğrultusunda, ülkenin doğal kaynaklarının korunarak, işletilmesi, bilgi yoğun bir üretim politikası oluşturulması için çaba sarf eden EMO, mesleğin ilgili uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve mesleki normların teknolojik ilerlemelere paralel olarak, bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi için çaba sarf etmektedir.

Hem mesleki gelişimi takip etmek hem de Anayasa ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için EMO, 2 yıldan oluşan her çalışma döneminde ülke genelinde, üniversitelerle yapılan işbirlikleri ile çok sayısı çalıştay, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlik düzenlemektedir. Elektrik Mühendisleri Odası’nın dönemsel olarak gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler içerisinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi, bilimsel etkinliklerle hem mesleğin hem de ülke geleceğini aydınlatmaya çalışan EMO’nun düzenlediği önemli etkinliklerinden birisi olarak ön plana çıkmaktadır.

Sektörel etkisi her geçen yıl daha da büyüyen Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi, EMO adına EMO İzmir Şubesi’nin düzenlediği bazı etkinlikler birleştirilmesi ve yeniden kurgulanmasıyla ilk kez 2009 yılında hayata geçirildi. Bu kapsamda V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, V. Otomasyon Sempozyumu ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Forumu adlı etkinlikler, 7-10 Mayıs 2009 tarihlerinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi adı altında İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Kongre ile eş zamanlı olarak (EBİTO’09) Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma ve Makine Fuarı düzenlendi. Kongre kapsamında 3 sempozyum, 1 forum, 1 çalıştay, 2 panel yer aldı ve 77 özgün bildiri sunumu gerçekleştirildi. Ülke genelinde 404 delege, EMO birimlerinden 136 üye, bildiri sunucuları ve izleyiciler olmak üzere 1024 katılımcı kongreyi takip etti.

İlk etkinliğin başarısı ve alanda çalışan mühendislerin ilgisinin üzere etkinliğin ikincisinin 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde “Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” temasıyla İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Kongre kapsamında VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve SMM Forumu düzenlenirken, kongreye paralel olarak da bu yıl (EBİTO’11) Elektrik Tesisat Fuarı gerçekleştirildi. Kongre kapsamında 1 sempozyum, 1 forum, 3 özel sunum, 3 uygulama sunumu, 3 panel yer aldı, 93 özgün bildiri sunuldu. Çeşitli illerden ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sanayi sektöründen 908’i kayıtlı delege olmak üzere toplam 1348 katılımcı. Etkinlik kapsamına Kent ve Elektrik temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenirken, geçmişte kullanılan 96 adet elektrik, elektronik, haberleşme cihazı hayata geçirilen Elektrik Müzesi’nde sergilendi.

İkinci kongreye ilkinden daha fazla ilgi olması ve hem toplumsal hem de sanatsal etkilerinin de artmasıyla birlikte etkinliğin üçüncüsünün de düzenlenmesine karar verildi. İzmir’de düzenlenen teknik etkinlikler içerinde önemli bir yer tutan, teknik ve uygulama yönüyle sektörün ilgi odağı haline gelen ve tüm bunların ötesinde sektörün etkinliğe sahip çıkması ile kurumsallaşmaya başladı. Etkinliğin üçüncüsü 21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ana teması “Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” olarak belirlenen kongre kapsamında 6 çağrılı sunu, 75 özgün bildiri, 4 proje sunusu, 3 panel ve uluslararası uzmanların katılımı ile katıldığı 5 çağrılı oturum düzenlendi. Etkinlik kapsamında VI. Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, VII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu ve SMM Forumu düzenlendi. Söz konusu sempozyumlar kapsamında “Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Gelişmeler, Mevzuat, Sorunlar ve Çözümler”, “Elektrik Tesislerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği” ve “Enerji Verimliliği ve LED`li Yol Aydınlatması” başlıklı paneller düzenlenerek, mesleğin teknik boyutlarının yanında toplumsal boyutları da katılımcılarla birlikte irdelendi.

Kongre ve Sergi kapsamında “Elektrik Tesislerinde Yanlışlar” temalı Fotoğraf Sergisi düzenlenerek ülkemizin çeşitli illerinden gönderilen ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 41 adet fotoğraf sergi alanında sergilendi. Geçmişte kullanılan malzemelerin yer aldığı “Elektrik Müzesi” ikinci kez düzenlenerek 200’ün üzerinde elektrik, elektronik, haberleşme alanında kullanılan malzemeler sergilendi.

Etkinliğe çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, meslek yüksek okullarından, elektrik, elektronik, inşaat başta olmak üzere sanayi sektöründen 971’i kayıtlı delege olmak üzere toplam 4476 kişi katıldı. III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen ve organizasyonu ilk kez EMO bünyesinde gerçekleştirilen sergide ise 46 sektörel firma ve 4 adet sektörel yayın kuruluşunun katılımıyla toplamda 1771 metre kare stand alanına ulaştı. Tüm illerden nitelikli bir katılımın olduğu üçüncü kongre ile birlikte Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ülke çapında hem katılım hem de nitelik açısından en önemli teknik etkinliklerden biri olarak anılmaya başladı.

Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin dördüncüsü ise 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde “Elektrik Tesislerinde Güvenlik” ana temasıyla Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre kapsamında gerçekleştirilen II. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, III. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ile serbest çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının ele alındığı SMM Forumu etkinliklerinde meslek alanımıza ilişkin gelişmeler sektörle paylaşıldı. VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu‘nda 8 oturumda 32 bildiri ve proje sunumu yapılarak, mimaride, endüstriyel tesislerde, yol ve otomotiv alanlarındaki aydınlatma uygulamaları masaya yatırıldı. II. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nda 15 oturumda 45 bildiri sunumu yapılırken, ilgili tüm tarafların temsil edildiği iki panel gerçekleştirildi. III. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu’nda 8 farklı oturumda 27 bildiri sunuldu, ayrıca 2 özel oturum düzenlendi. 4 gün boyunca 15 yabancı uzman konuşmacımızın yer aldığı çağrılı konuşmalar ile dünyadaki meslek alanlarımızdaki gelişmeler aktarıldı.

Uluslararası uzmanlar, bir yandan elektrik kaynaklı yangınlar ve bu yangınlara ilişkin güvenlik önlemlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirirken, diğer taraftan madenlerde elektriksel tasarım ve güvenliğe yönelik bilgilendirmeler yaptılar. Uluslararası katılımla, sanayi ve binalarda elektriksel güvenlik, akıllı binalar, kablolar, kablosuz iletişim, bina veri merkezleri ve güneş enerjisine ilişkin deneyimler de Türkiye’ye taşındı.

1. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nda “Maden İşyerlerinde Elektrik Tesisatlarının Tasarım, Uygulama, Denetim ve Güvenliği” ve “İletim Şebekesi ve 31 Mart 2015 Sistem Çökmesi” başlıklı paneller gerçekleştirildi. III. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu’nda ise “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Meslek Alanlarımız Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı özel oturum gerçekleştirildi. Panellerde madenlerdeki elektrik tesisatların güvenliğine ilişkin tüm boyutlar Soma faciasının öğrettikleri ışığında tartışılırken, elektrik iletim şebekesinde yaşanan sistem çökmesi ise konunun tüm taraflarının temsil edildiği bir ortamda masaya yatırıldı. Kamuya açık binalarda yaşanan yangın felaketlerine ilişkin düzenlenen özel oturumda konuya ilişkin yönetmelik eni boyuna değerlendirildi.

Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen sergide ise 50 yerli ve yabancı firmanın yanı sıra 6 sektörel yayın kuruluşunun katılımıyla, son teknolojik ürünlerin katılımcılar ile buluşması sağlandı. Etkinliğe 4 gün boyunca 1.625’i delege olmak üzere 5.032 ziyaret gerçekleştirildi. Yeni geliştirdikleri teknolojilerinin ve hizmetlerin tanıtımı için hazırlanan standlar, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin iki katına yayıldı. 4 gün boyunca süren etkinlik kapsamındaki sergiyi, kayıtlı 5 bin 32 kişi ziyaret etti. “Elektrik Müzesi”nin de yer aldığı sergi alanında katılımcıların çay ve kahve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük dinlenme alanları ile de hizmet verildi. Ziyaretçilere kayıt sırasında verilen firma katalogunda ise iletişim bilgilerinin yanı sıra firmaların ürün grupları ve sundukları hizmetlere ilişkin temel bilgiler de yer aldı. Böylece ziyaretçilerin direk ilgi duydukları alanlarda faaliyet gösteren kurumları öncelikli olarak ziyaret edebilmesine olanak sağlandı. Yerli firmaların yanı sıra alanda başat uluslararası firmaların da ilgi gösterdiği sergide, kablo, şalter, devre kesici, elektrik panosu, trafo, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, aydınlatma, otomasyon, yangın ve güvenlik ekipmanları, veri merkezi ve bina kontrol sistemlerine ilişkin yeni geliştiren ürünler tanıtılırken, geniş bir yelpazede sunulan hizmetlere ilişkin de paylaşımda bulunuldu.

1.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında düzenlenen ve tarihi nitelikleri olan, geçmiş dönemlerde kullanılmış teknolojileri tanıma fırsatı veren Elektrik Müzesi’nde 110 civarında materyal sergilendi. İki bölümden oluşan müzede; yüksek gerilim ve elektronik haberleşme alanında 1900’lü yıllardan yakın zamana kadar kullanılan aygıtlar sergilendi.

İlk kez 2009 yılında düzenlenen etkinlik 1024 kişinin katımıyla gerçekleştirilirken, ikinci etkinlikte ise sayı 1348’e çıktı. Üçüncü etkinliğe ülke genelinde 4600 kişi katılım sağlarken, bu sayı 2015’de 5032’ye kadar yükseldi. İlk etkinliğin kuruların da 66 kişi görev alırken, 2011 yılında düzenlenen etkinliğin kurullarında ise 69 kişi görev üstlendi. Üçüncü etkinlikte ise kullarda görev alanların sayısı 89’a çıkarken, dördüncü etkinlik ise çoğu akademisyen olmak üzere 192 kişinin gönüllü emeğiyle hayata geçirildi. Etkinlik hazırlıkları kapsamında yürütülen titiz çalışmalarla sadece konunun ilgili mühendis ve diğer teknik elemanların katılımları sağlanarak, ziyaretçi sayısının yanında niteliğinde yüksek tutulması hedeflenmektedir. Bu nedenle kongre salonlarının yanında sergi alanında da bilgi ve deneyim paylaşımı mümkün olabilmektedir. Katılımcıları yeni geliştirilen ürün ve hizmetlerle tanıştıran etkinlik, sergi alanında yer alan firmaların uygulayıcılardan direk görüş alabildikleri etkileşimli bir platform işlevini de görmektedir. Meslek alanların içerisinde giren ve aynı zamanda ülkenin temel sorunlarını oluşturan konularında ele alındığı etkinlik, mühendislerin toplum yararına hizmet üretme çabasına destek vermeyi sürdürüyor. Kongre,  mühendisliğin geliştirilmesine hizmet etmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürecek.


ETUK 2019
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin altıncısı “Geleceğin Elektrik Tesisleri ve Dijitalleşme” ana temasıyla 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında, IV.Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, V. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, SMM Forumu, Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme etkinliğinin yanı sıra ilk defa düzenlenen Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu adı altında 6 etkinlik yer almıştır. Etkinliğe dört gün boyunca, ülkemizin farklı illerinden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversite ve yüksekokullarından, elektrik, elektronik, inşaat, sanayi sektöründen toplam 5.838 kişi ziyaret etmiştir. Kongre kapsamında toplamda 15’i yabancı olmak üzere 130 Bildiri-Sunum, 3 Panel, 5 Proje Sunumu’nun yanı sıra Serbest Müşavir Mühendis (SMM) üyelerin sorunlarının tartışıldığı 1 SMM Forumu gerçekleştirilmiştir. Kongre ile eşzamanlı olarak düzenlenen Sergimizde ise 62 sektörel firma ve 3 adet sektörel yayın kuruluşu ve 1 adet sektörel derneğimizin katılımıyla toplamda 1715 m2 sergi alanına ulaşmıştır.


VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi’nin 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenmesine yönelik hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.