VII. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi-Sergi Bilgileri

Kongre ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek Sergi ile ülkemizin elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlatma alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin katılımı sağlanarak, teknolojik gelişmeler katılımcılar ile buluşturulacaktır.  Yeni ürünlerle, sektör temsilcileri ile tanışma, firma tanıtımlarının yanı sıra dünyada ve ülkemizde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulacağı, eğitim, araştırma, yönetim, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılmasına yönelik ortamların da yaratılacağı sergide, akademisyen, sanayici, mühendis, mimar, teknik eleman, sektörel dernek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile iletişim kurulabilecektir.
Sergiye, ülkemizin bir çok bölgesinden ilgili bakanlık temsilcileri, belediye, üniversite, yapı üretim sürecinde görevli uzmanlar, sektörel firma temsilcileri, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ Genel Müdürlükleri ve bağlı birimleri, organize sanayi bölge müdürlüklerinin yanı sıra bu alanda faaliyet yürüten mimar, mühendis ve diğer teknik elemanların katılımı sağlanacaktır. Sergide; elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon sektörlerinde faaliyet göstermekte olan veya bu sektörlerden ekipman ve malzeme gereksinimi olan firmalar arasında yeni iletişim olanakları yaratılacaktır.

Kongre Yürütme Kurulu


Ziyaretçi Profili

Elektrik, otomasyon, enerji, aydınlatma, elektronik ve makina ürünleri bayi ve satıcıları, elektrik, elektronik mühendis, teknisyen ve teknik öğretmenleri, imalat, otomotiv, petrokimya, demirçelik, tekstil, inşaat, gıda sektörlerinden yatırımcılar, mühendisler, teknikerler, mimarlar, müteahhitler, belediye, hastane ve kamu yöneticileri, satın alma görevlileri, turizm yatırımcıları, otel yöneticileri, akademisyenler ve diğer tüm ilgili kişiler…

Sergi Ürün Profili

 • Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Transformatörler,
 • Generatör, alternatör ve elektrojen grupları, akümülatörler
 • Kesintisiz Güç Kaynakları,
 • Elektrik Motorları ve Yan Sanayi,
 • Havai Hat İletkenleri-İzolatörler ve Yan Sanayi
 • Beton-çelik havai hat ve aydınlatma direkleri,
 • Kablolar, Kablo Taşıma Sistemleri ve Malzemeleri,
 • Pano, Tablo, Kumanda Masaları ve Aksesuarları,
 • Kumanda, Koruma Sistem ve Ekipmanları
 • Kesici ve Ayırıcı Şalterler ve Şalt Malzemeleri,
 • Sigortalar ve Otomatlar, Parafudr, Paratoner ve Topraklama Sistemleri,
 • Butonlar, Sviçler ve Sinyal Lambaları, Röleler, Elektrik Sayaçları,
 • Test/Ölçü ve Bakım
 • Elektrik Elektronik Test ve Ölçüm Cihazları,
 • Aydınlatma
 • Aydınlatma Armatürleri, Spotlar,
 • Aydınlatma Kontrol Sistem ve Ekipmanları, Balast, Starter ve Duylar,
 • LED Ürünleri ve Uygulamaları,
 • Elektronik Malzemeler ve Yardımcı Ekipmanlar
 • Devre Elemanları, Komponentler,
 • Otomasyon, Sistem ve Yazılımları
 • Endüstriyel Otomasyon Kontrol Sistemleri: DCS, PLC, SCADA
 • Elektrik Elektronik Sistem Kumanda Panoları,
 • Enerji Scada Yazılımları, Elektronik ve Elektroteknik için CAD Yazılımlar,
 • Bina Otomasyonu.
 • Saha Cihaz İletişim Ürünleri
 • Saha Veriyolları, Endüstriyel Bilgisayar, Panolar / Pano Komponentleri,
 • Yangın Algılama ve Uyarma, Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri,
 • Gaz Algılama ve Uyarma Sistemleri,
 • Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirme Sistemleri,
 • Soygun Alarm Sistemleri,
 • Kapalı Devre Televizyon ve Görüntülü Kapı Konuşma Sistemleri,
 • Geçiş Kontrol Sistemleri, Ip Tabanlı Güvenlik Sistemleri,
 • Üst Arama ve Paket Arama Sistemleri, Deprem Algılama Sistemleri.
 • Saha Cihaz ve Enstrümanları
 • Basınç Transmiterleri, Manyetik Debimetreler, Kütle Debimetreler,
 • Devre ve Cihaz Koruma Elemanları,
 • AC&DC Sürücüler, Proses Kontrolörleri, Basınç Kontrolörleri
 • Patlayıcı Ortamlar için Elektrik Ekipmanları

Nitelikli bir katılımın sağlandığı sergiye her dönem yerli firmaların yanı sıra alanda başat uluslararası firmaların da ilgi gösteriyor.   Yeni hizmet ve teknolojilerininiz tanıtmak ve mühendislerden oluşan katılımcılardan çalışmalarına ilişkin sağlıklı geri dönüşler alabilmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, sergi katılımı konusunda detaylı bilgiler alabilirsiniz.


EMO İzmir Şubesi

Tel:+90 232 4893435
Faks:+90 232 4454949
GSM:+90 530 7730952
GSM:+90 530 7730953
[email protected]