Binalarda Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı Genel Konuları
• Binalarda Elektrik Tesisatı ve Uygulamaları
• Yönetmelikler, Standartlar ve Güncel Gelişmeler
• Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatı
• MCB-RCD-AFDD Kullanımı
• Diversite – Eşzamanlılık Hesapları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamaları
• Yüksek Yapılarda Elektrik Tesisatı
• BİM Modellemesi
• Çatı ve Cephe GES Uygulamaları
• Binalarda Enerji Performansı ve Enerji Verimliliği (BEP-TR, EKB)
• Binaların Yıldırımdan Korunması
• Yapı Denetim-TUS Uygulamaları