EMO’nun Çalışma Anlayışı

Anayasası’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde kuruluşu olarak 1954 yılında kurulan Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB’a bağlı bir meslek örgütüdür. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, mimar ve şehir plancılarını örgütünde toplayan TMMOB içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan birisidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerinin yasal örgütü olan EMO, mesleğin üye ve toplum yararlarına göre uygulanması sağlamak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek, ilgilileri uyarmayı görev edinmiştir. Kamunun ve üyelerinin genel çıkarları doğrultusunda, ülkenin doğal kaynaklarının korunarak, işletilmesi, bilgi yoğun bir üretim politikası oluşturulması için çaba sarf eden EMO, mesleğin ilgili uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve mesleki normların teknolojik ilerlemelere paralel olarak, bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi için çaba sarf etmektedir.

Daha fazla bilgi için http://www.emo.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.