Sergi – Genel Bilgiler

Kongre ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek Sergi ile ülkemizin elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlatma alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin katılımı sağlanarak, teknolojik gelişmeler katılımcılar ile buluşturulacaktır. Son olarak 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde 1715 m2 net stand alanına ulaşılarak ulusal ve uluslararası ölçekli 62sektörel firmanın yanı sıra 3 sektörel yayın organı ve 1 sektörel derneğin katılımı sağlanmıştır.

Yeni ürünlerle, sektör temsilcileri ile tanışma, firma tanıtımlarının yanı sıra dünyada ve ülkemizde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulacağı, eğitim, araştırma, yönetim, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılmasına yönelik ortamların da yaratılacağı sergide, akademisyen, sanayici, mühendis, mimar, teknik eleman, sektörel dernek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile iletişim kurulabilecektir.

Sergiye, ülkemizin bir çok bölgesinden ilgili bakanlık temsilcileri, belediye, üniversite, yapı üretim sürecinde görevli uzmanlar, sektörel firma temsilcileri, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ Genel Müdürlükleri ve bağlı birimleri, organize sanayi bölge müdürlüklerinin yanı sıra bu alanda faaliyet yürüten mimar, mühendis ve diğer teknik elemanların katılımı sağlanacaktır.

Sergide; elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon sektörlerinde faaliyet göstermekte olan veya bu sektörlerden ekipman ve malzeme gereksinimi olan firmalar arasında yeni iletişim olanakları yaratılacaktır.

Kongre Yürütme Kurulu