ETUK 2023- BİLDİRİLER/SUNUMLAR


VII. ELEKTRİK TESİSLERİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
BİLDİRİLERİ ve SUNUMLAR

1 KASIM 2023
 ANADOLU SALONU
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ : ŞARJ İSTASYONLARI ALTYAPILARI VE TEKNİK İHTİYAÇLARI
Gökhan Batar — BND Teknoloji
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ DAĞITIM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖRNEK BİR SAHA ÜZERİNDE İNCELENMESİ
Berk Tunçer, Engin Çetin — Pamukkale Üniversitesi
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI KAYNAKLI GERİLİM HARMONİKLERİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE ETKİSİ: MANİSA CBÜ MERKEZ YERLEŞKESİ İÇİN MEVCUT VE GELECEK 10 YIL DURUM ANALİZİ
Sait Taşkeser, Sezai Taşkın, Macit Tozak–Celal Bayar Üniversitesi
Ertuğrul Partal–ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Metin Nil–Vestel Elektronik A.Ş.
TÜRKİYE’NİN E-MOBİLİTE ATILIMI ÇERÇEVESİNDE ELEKTRİK ALTYAPISININ HAZIRLANMASI
Harun Köroğlu, Deniz Kartal — MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. Göktürk Poyrazoğlu–Özyeğin Üniversitesi
FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİSİNDEKİ MEVCUT DURUM VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Ceylan Zafer — Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
AVRUPA’DA FOTOVOLTAİK DESTEKLİ ENERJİ DEPOLAMA SANTRALLERİ – MEVCUT DURUM, EĞİLİMLER VE POTANSİYELLER
Anna Heimsath — Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
AGRİVOLTAİK: YASAL VE EKONOMİK YÖNLER
Özal Özdemir — Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE OTOMATİK ARIZA TESPİTİ VE ÖNGÖRÜCÜ BAKIM İÇİN TEKNO-EKONOMİK ÖNCELİKLENDİRME
Björn Müller — Enmova GmbH
OG/YG SEVİYESİNDEKİ ÜRÜNLERİN MYD ŞARTNAMELERİ VE MALZEME ONAY SÜREÇLERİ
Ensar Kılıç — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ELEKTRİK PİYASASINDA MAHSUPLAŞMA
Barış Sümerbaş — Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ VE ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİKLERİ
Faruk Ugranlı — Bakırçay Üniversitesi Duygu Tavşancı, Eşref Deniz, Mehmet Çelen — Entegro Enerji Sistemleri Engin Karatepe — Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ İSTASYONLARININ DAĞITIM ŞEBEKESİNE ETKİLERİ
Orkun Oğuz — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ STANDARTLARI VE YENİ GELİŞMELER
Gürsel Güneş — VDE Institute
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ
Muhammed Sefa Çetin, Muhsin Tunay Gençoğlu — Fırat Üniversitesi
AKDENİZ SALONU
GENEL SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMLERİNİN CEN/TS 54-32, EN 54-16 VE EN 54-24 STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Aytekin Durmuş — EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİNİN BAKIM SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE BAKIM VERİLERİNE DAYALI MAKİNE ÖĞRENİMİ TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK ARIZA TAHMİNİ YAPILMASI
Duhan Portakal — Etik Yangın
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN TASARIM, MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, BAKIM VE MUAYENE SÜREÇLERİ
Özcan Uğurlu — Mavili Elektronik
EN54 STANDARTLARINA GÖRE YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİNİN BAKIM KRİTERLERİ İLE SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE OTOMATİK ÇALIŞAN ELEKTRİKSEL ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM KRİTERLERİ
Erol Erbiçer — EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri

ELEKTRİK PANOLARINDA YANGIN SÖNDÜRME UYGULAMALARI
Soner Karatuyun — EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
VERİ (BİLGİ İŞLEM) MERKEZLERİNDE YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ SEÇİMİ
Tanju Ataylar — Karina Tasarım Danışmanlık
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ DAMPERLERİNİN YANGIN ALARM SİSTEMLERİ TARAFINDAN KONTROLÜ
Özcan Uğurlu — Mavili Elektronik
YANGIN ALGILAMA VE SESLİ ALARM SİSTEMLERİNİN STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Volkan Aktaş
YANGIN SENARYOLARININ PROGRAMLANMASINA YÖNELİK ANAHTAR MATRİSLER
Coşkun Yarar
ACİL DURUM SİSTEMLERİNİN VE CİHAZLARININ ENERJİ BESLEMESİ
Aytekin Durmuş
YANICI-PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANDIĞI VE KULLANILDIĞI ORTAMLARDAKİ ELEKTRİK TEHLİKE BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ
Gökhan Balık
AG ELEKTRİK TESİSATLARINDAKİ YÖNETMELİK VE STANDARTLAR KARŞILAŞTIRILMASI İLE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARINDAKİ FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Taner İriz, Ali Fuat Aydın — EMO İzmir Şubesi
MİMARİ YAPILARIN ELEKTRİK TESİSAT UYUMLULUĞU
Nazım İmal, Hüseyin Güneş — Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
MİNYATÜR KESİCİ MCB, ARTIK AKIM KORUMA CİHAZI RCD VE ARK KORUMA CİHAZI AFDD ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ
İsmail Kaşıkçı — Ege Üniversitesi, Hochschule Aalen
EGE SALONU
IEC 62305 STANDARDI KAPSAMINDA DIŞ YILDIRIMDAN KORUNMA VE AG PARAFUDR SİSTEM DİZAYNI VE YASAL ZORUNLULUKLAR
Serdar Aksoy — Yılkomer
EN RİSKLİ VE GÜÇLÜ YILDIRIM DARBELERİNE KARŞI ELEKTRİKSEL SİSTEMLERİN KORUNMASI
Argyris Kagiannas — Raycap
AG PARAFUDR TEKNOLOJİLERİ, AG PARAFUDR ÇÖZÜMLERİ, DATA VE HABERLEŞME HATTI PARAFUDR SEÇİMLERİ
Siegfried Goldenstein — Raycap
AG İÇ YILDIRIMLIKLARDA IEC VE UL STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
E. Toygar Turgut — Phoenix Contact
DEPOLAMALI RÜZGAR SANTRALLERİNDE AKÜ-GÜÇ KABİNLERİNİN KAPASİTE FAKTÖRÜ
Besim Kıvanç Deneçli — RHG Enertürk
RÜZGÂR VE YÜK BELİRSİZLİĞİ ALTINDA RİSK TEMELLİ STOKASTİK ÜRETİM VE İLETİM PLANLAMASI
Osman Altun — Dokuz Eylül Üniversitesi, Engin Karatepe — Ege Üniversitesi
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNDE MEKANİK GÜÇ VE ELEKTRİK GÜÇ KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLAR ARACILIĞI İLE KAPASİTE FAKTÖRÜNÜ ARTTIRMA SENARYO VE ANALİZLERİ
Besim Kıvanç Deneçli — RHG Enertürk
YÜKSEK RÜZGÂR KATILIM ORANLI ŞEBEKE PLANLAMASI İÇİN OLASILIKSAL GÜÇ AKIŞI ANALİZİ
İbrahim Küçük, Engin Karatepe — Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
ENERJİ İLETİM HATTI GÜZERGÂH SEÇİMİNDE YILDIRIM FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Yaşar Yoldaş, Şükrü Özen, Kayhan Ateş — Akdeniz Üniversitesi
TS-EN 50341-1, TS EN 50522 STANDARTLARI, ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (ETTY) VE TEDAŞ-TEİAŞ TOPRAKLAMA UYGULAMALARI
Nejat Cahit Gencer
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA OLGUSUNUN DAVALARA YANSIMASININ 2010-2021 YILLARI ARASINDAKİ YARGITAY KARARLARINDA ARAŞTIRILMASI
Cem Özkan — EMO Bursa Şubesi
Sibel Dursun — Avukat Sibel Dursun Hukuk Bürosu
Hasbi İsmailoğlu — Yalova Üniversitesi
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE DAĞITILMIŞ MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEME YÖNTEMİ İÇİN DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SEÇİMİ
Mehmet Can Özgönül, Türkan Çalışkan, Ayşenur Coşkun, Mutlu Boztepe — Ege Üniversitesi
SABİT VE OPTİMİZERLİ ÇATI TİPİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ UYGULAMALARI VE MALİYET ANALİZİ
Fatih Kaya, Bayram Köse — İzmir Bakırçay Üniversitesi, Serkan Horzum — Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksek Okulu
ŞANLIURFA İLİNİN ENERJİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
Ömer Çelebi, Yaşar Kılıç, Mücahit Yağmur — Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği

2 KASIM 2023 

 ANADOLU SALONU


NET SIFIR 2053: TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRÜ İÇİN YOL HARİTASI
Hasan Aksoy –Shura Enerji
NETZERO CİTİES PİLOT ŞEHİRLER PROGRAMI YEŞİL VE KARBON NÖTR BİNAYA GEÇİŞ REHBERİ İSTANBUL MODELİ
Elvin Öksüz Beyazıt — İstanbul Büyükşehir Belediyesi
SIFIR ENERJİLİ BİNALARA GEÇİŞ İZMİR EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI
Göktuğ Muammer Eriş — İzmir Büyükşehir Belediyesi
ULUSAL YEŞİL SERTİFİKA (YES-TR) VE NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNALAR (NSEB)
H. Namık Sandıkcı — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
DOĞAL AFETLER KARŞISINDA ELEKTRİK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Hasan Aksoy — Shura Enerji
FELAKETLERDE İLETİŞİM
Zeki Demir — EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu
HİDROJEN DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ
ELEKTROLİZÖR ÜRETİMİ
Can Sındıraç — Aspilsan
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN HİDROJEN YOL HARİTASI
Canan Acar — Twente Universitesi
GÜÇ SİSTEMİNİN DAYANIKLILIĞI
Giorgi Amuzashvili — Georgian State Electrosystem JSC
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU TESTLERİ
Carlo Ballesterazzi — HT ITALIA
YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİNDE KARIŞIK İŞLER
Özcan Kalenderli — İstanbul Teknik Üniversitesi
GES VE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARINDAKİ HARMONİK PROBLEMİ VE FİLTRELEME YÖNTEMLERİ
Mert Dirik
YERLİ MİLLİ HTC (HİGH TEMPERATURE COMPACT) TRANSFORMATÖR GELİŞTİRİLMESİ
Nihan Segah Çakar — Boğaziçi EDAŞ
EGE SALONU
RAFİNERİ VE PETROKİMYA TESİSLERİNDE BAKIM
Olgay Çizmecioğlu, Rahmi Ceyhan — SOCAR
ENCODER BAĞLANTI KAYNAKLI SORUN VE ÇÖZÜMLER
Selçuk Karabay — Starwood
POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİ
Canberk Şahin — Grundfos
RULMAN AKIMI VE AKIM TOPRAKLAMA BİLEZİĞİ
Selçuk Karabay — Starwood
BAKIR TEL ÜRETİM TESİSİNDE BACA FAN SİSTEMLERİNDE ÇIKIŞ HAVA KALİTESİNİN ÖNEMİ, BAKIM KONTROLLERİ, HAVA YIKAMA SİSTEM İLAVESİ (SCRUBBER) İLE HATASIZLAŞTIRMA
Güven Yücel, Murat Kılıç — Er-Bakır A.Ş.
KURU ODA SİSTEMLERİNDE OTOMASYON VE BAKIM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
Emre Arslan — Aspilsan
BAKIM TEKNOLOJİLERİ-BAKIM BİR İŞ GÜVENLİĞİDİR
Özgür Yakışan — Kocaeli Üniversitesi, Aydın Keçeci — EMO İSG Komisyonu
KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ VE ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDEKİ PARADİGMA DEĞİŞİMLERİ
Cenk Sevim — ENSİA Akademik Kurulu
KAMU BİNALARINDA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMUNDA MEVCUT FİNANSMAN MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE BİNASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEĞİ
Leyla Akbulut — Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Şükrü Özen — Akdeniz Üniversitesi

AKILLI ŞEBEKELER
Gökhan Pekmertol — Eaton
AKILLI ŞEBEKE SİSTEMLERİ İÇİN AKILLI YÜK KESİCİLER
Cenk Yavuz — Federal Elektrik
YAPAY ZEKA İLE KESTİRİMCİ BAKIM
Levent Eren — İzmir Ekonomi Üniversitesi
ENERJİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME – AKILLI PANOLAR VE AKILLI KABLOLAMA SİSTEMLERİ
Zafer Budak, Ulaş Cihangir — Eaton
YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE DESTEKLENEN TRAFO MERKEZİ EMÜLATÖRÜNÜN, SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA ETKİN BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMASI
Sude Kozalıoğlu, Necati Keskin, Oğuzhan Elbil — ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
DİJİTAL İKİZ: AKILLI FABRİKALARA GİDEN YOL
Mehmet Erdal Özbek — İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERDE SÜREÇ YÖNETİMİ
Zeki Demir — dmrICT Bilişim Teknolojileri

AKDENİZ SALONU

XI. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU (AYSEM)

İÇ AYDINLATMADA GÖRSEL KONFORA YÖNELİK STANDART VE ÖLÇÜTLERE BİR BAKIŞ
F. Rengin ÜNVER
ÇİFT CİDARLI CEPHEDE GÜN IŞIĞI PERFORMANSININ İNCELENMESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Mustafa Serhan Ünlütürk, Zehra Tuğçe Kazanasmaz
BEYLİKDÜZÜ SPOR KOMPLEKSİ İÇİN ENERJİ ETKİN AYDINLATMA TASARIMI
Miraç DURHAN, Lale ERDEM ATILGAN
YOL AYDINLATMA TESİSATLARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sermin Onaygil, Önder Güler, M. Berker Yurtseven, Büşra Büyükbaş
AYDINLATMA ÜRÜNLERİNDE EKO-TASARIMIN ÖNEMİ VE TÜRKİYE`DEKİ UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Dr. Selin Ceren YAMAK, Can MEMİŞ, Özge TUTKUN, Samet ÇAM, Ekrem ALTANI
AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BİR OFİS ÖRNEĞİ KAPSAMINDA EN 15193-1+A1:2021 STANDARDINA GÖRE ANALİZİ
Elif ÖZTÜRK GÜL, Mustafa KAVRAZ
YAPAY ZEKA, NANOTEKNOLOJİ, METAMATERYAL, METAYÜZEY VE UZAKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ AKTARIMININ AYDINLATMADA GÖRSEL ANLAMDA AÇMAK ÜZERE OLDUĞU UFUKLAR
Kazım Hilmi Or
 DİNAMİK CAM UYGULAMASININ GÜNIŞIĞI VERİMİNE ETKİSİ: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NDEKİ BİR DERSLİK ÜZERİNDE SİMÜLASYON ÇALIŞMASI
Nurefşan SÖNMEZ, Arzu CILASUN KUNDURACI, Tuğçe KAZANASMAZ
REFÜJDE ÇİFT KONSOLLU ADAPTİF YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA ARMATÜR IŞIK ŞİDDETİ DAĞILIM EĞRİSİNİN ÖNEMİ
M. Berker Yurtseven, Sermin Onaygil, Önder Güler
 PENCERE CAMI VE LED AYDINLATMA ÖZELLİKLERİNİN OFİS KULLANICILARININ BİLİŞSEL/ÇALIŞMA PERFORMANSLARI, BEĞENİLERİ VE DUYGU DURUMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Tuğçe KAZANASMAZ , F. Büşra KÖSE, H. Engin DURAN , Gökmen TAYFUR
RADYOMETRİ VE FOTOMETRİ İÇİN YENİ KALİBRASYON STANDARTLARI VE YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Şenel Yaran, Zühal Alpaslan Kösemen, Saulius Nevas
AVRASYA TÜNELİ – DMX KONTROLLÜ BLUE WHITE LED SİSTEMİ (PACEMAKER) TÜNEL AYDINLATMA KONTROL PROJESİ
Ayşe Elagöz Demirci, Rasim Yılmaz, Murat Özmen
DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİKLERİNDE ULUSLARARASI VE TÜRKİYE`DEKİ AYDINLATMA STANDARTLARININ İLGİLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
İrem HIDIR, İlknur UYGUN
GİYİLEBİLİR IŞIK SENSÖRLERİ VE METROLOJİSİ
Zühal Alpaslan Kösemen, Şenel Yaran1, Fabien Eloi
AYDINLATMADA ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA YÖNETİMİ
Zeynep AKKAYA, Elif KARA, Mustafa ÇETİN
MUĞLA BÖLGE MÜZESİ (KENT BELLEĞİ) KOMPLEKSİ KONFERANS SALONU AYDINLATMASI
Tuba BOSTANCI BASKAN, Şensin AYDIN YAĞMUR, Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN
AFET SONRASI EĞİTİM BİNALARININ GÜNIŞIĞI YETERLİLİĞİ VE KAMAŞMA BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif RANAER HARPUTLUOĞLU, Alpin KÖKNEL YENER
İÇ MEKAN GÜNIŞIĞI PERFORMANSININ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Z. Aybike KILIÇ, Alpin KÖKNEL YENER

 

3 KASIM 2023

 ANADOLU SALONU

ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ İÇİN SANAL UZAK TERMİNAL BİRİMİ GELİŞTİRİLMESİ
Necati Keskin, Sude Kozalıoğlu — ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN GERÇEK ZAMANLI ÖLÇÜM VE ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mutlu Bektaş, Alper Terciyanlı — İnavitas // Canan Şişman Korkmaz — Endoks, Çağdaş Akarsu, Burak Kesayak, Vedat Eliş — GDZ
MİKRO ŞEBEKELERDE ADA MODU ÇALIŞMASININ MATLAB İLE ANALİZİ
Gülşah Çolak, Hacer Şekerci Öztura — Yaşar Üniversitesi
SAHA FOTOĞRAFLARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE META-ANALİZİ HASAR DERECELENDİRME VE DAĞITIM ŞEBEKESİNDE ÖNLEYİCİ BAKIM
Tuğçe Koçak — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE ENERJİDE DİJİTALLEŞME PROJE UYGULAMALARI
Çağdaş Akarsu — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
ENERJİDE DİJİTALLEŞME POLİTİKALARININ TASARIMI VE UYGULAMALARI
Gökberk Bilgin — EDİDER
ELEKTRİK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DİJİTAL UYGULAMALAR
Selin Ülper Aydın — Sepaş Enerji
ENERJİ DEPOLAMADA YASAL MEVZUAT VE GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yağmur Torul Yürek – EPDK
ENERJİ DEPOLAMA VE SONRASI
M. Salim Arslanalp — EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu
BATARYA DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİNİN TEİAŞ YAN HİZMETLER PİYASASI’NDA KULLANIMI VE POTANSİYEL GETİRİLER
Emre Tüfek — Esson Enerji
ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ : ENERJİ DEPOLAMADA YENİ TEKNOLOJİLER VE KULLANIMLARI
Gökhan Batar — BND Teknoloji
BATARYA DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Çağlar Erdoğan — Kontek Enerji
DAHA GÜVENİLİR VE KONTROL EDİLEBİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ İSTASYONLARI
Artur Değirmenci — Eaton
ENDÜSTRİYEL FANLAR VE ENERJİ TASARRUFU
Mustafa Ekim Şahin, Özgür Ergincan, Hakan Akkor — Kontek Enerji
AKILLI TERMOSTAT KULLANIMININ KONUTLARDAKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
Deniz Cura, Oğuz Çiçek — ECA Valf Sanayii A.Ş., Hacer Şekerci Öztura — Yaşar Üniversitesi

 AKDENİZ SALONU
LPG DOLUM TESİSLERİNDE MUHTEMEL PATLAMALARDAN KORUNMA KAPSAMINDA ATEX DİREKTİFLERİ VE ELEKTRİKSEL GÜVENLİK YÖNETİMİ
Mehmet Ferit Pekeroğlu — Elpek
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PATLAYICI ORTAMLARDAKİ ELEKTRİK TESİSAT PERİYODİK KONTROLLERİ
Ömer Doğru — ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
PATLAYICI ORTAMLARDA EKİPMAN SEÇİMİ VE MONTAJI
Murat Yapıcı — Expert Mühendislik
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ELEKTRİKLE İLGİLİ TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ VE UYGULAMA KRİTERLERİ VE YASAL MEVZUAT SÜREÇLERİ
Ömer Doğru — ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve

75KW SERİ PASİF HARMONİK FİLTRE UYGULAMASI
Didem Ergun Sezer — Ergun Elektrik
200W PFC BOOST CONVERTER
Melih Eyimaya — İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
36KV 630A 16KA SF6 GAZLI YÜK AYIRICI SICAKLIK ARTIŞ DENEYİ SİMÜLASYONU
Bilal Alkan, Giray Raif Balta — Batel Elektromekanik
ENERJİ NAKİL HATLARINDA SEHİM (FLEŞ) İŞLEMİNİ KONTROL EDEN CİHAZ GELİŞTİRİLMESİ
Nazife Didar Akar — Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
OG SİGORTA KAYNAKLI YANGINLARININ ENGELLENMESİ İÇİN OG SİGORTA KORUMA VE YANGIN ÖNLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Özgür Cengiz — Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
RADYO FREKANS EMİSYONLARI İLE KISMİ DEŞARJ TESPİTİ
Ali Fuat Büyük — Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş
YÜKSEK FREKANSLI EMİSYONLARIN TESPİTİ VE ETKİ ANALİZİ
Tunahan Atak — Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
LÜMİNESANS TEKNOLOJİSİ İLE GÖRÜNÜR TEHLİKE LEVHASI GELİŞTİRİLMESİ VE PİLOT UYGULAMASI
Nazlı Cürgül Can — ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
22 KW SİNÜZOİDAL FİLTRE UYGULAMASI
Didem Ergun Sezer — Ergun Elektrik
İZİNLİ BLOKZİNCİR İLE DAĞITIM SİSTEMLERİNİN GERÇEK ZAMANLI İZLENMESİ
Sinan Yüzgüleç — Boğaziçi EDAŞ
POZİTİF ENERJİ BÖLGELERİ İÇİN DENGELEME VE UZLAŞTIRMA ALTYAPISI
Talha Şefik Şimşek — Akdeniz EDAŞ
MANYETİK KONTROLLÜ ŞÖNT REAKTÖRÜN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
İsmet Kaymaz, Semih Tursun — Astor Enerji, Mehmet Bayrak — Sakarya Üniversitesi
OG DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ARIZA OLUŞTURAN HATLARIN OTOMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (OTK) VEYA OTOMATİK YÜK AYIRICISI (OYA), KULLANILARAK AYRILMASI
Murat Alparslan — Batel Elektromekanik
 EGE SALONU
SANAL GERÇEKLİK TABANLI MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMASI
Elif Serpil Beleş, Tugay Eren Güzelyol, Oğuzhan Samurkaş, Ekrem Onay — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
DBS SİSTEMİ VE PROJE ONAY SÜREÇLERİ
Ülfet Türkmen — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ KESİNTİ YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞME
Ekrem Yıldırım — GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
BATARYA VE AKÜ TEST YÖNTEMLERİ
Adnan İsic — DV Power
AKUSTİK ÖLÇÜM TEKNİĞİ İLE KISMİ DEŞARJ TESPİT VE SINIFLANDIRILMASI
David Gambarte — FLIR
ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİLER (RCCB’S) KULLANIM ALANLARI VE SEÇİM KRİTERLER
Jan Hollwedel, Gerhard Janssen — Doepke
MODÜLER ARTIK AKIM CİHAZLARI (MRCDLER), DRCA-1 ARTIK AKIM ANALİZ SİSTEMİ, E.GUARD ARTIK AKIM İZLEME SİSTEMİ
Jan Hollwedel, Gerhard Janssen — Doepke
KESİNTİLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ (KYEK) ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ
Ersin Aras — EMO İzmir Şubesi
LLC DÖNÜŞTÜRÜCÜ TABANLI ŞEBEKEYE BAĞLI BİR FOTOVOLTAİK MİKRO-EVİRİCİNİN TASARIMI VE BENZETİMİ
Atiye Melis Yüzer, Mutlu Boztepe — Ege Üniversitesi
EMPEDANS TABANLI AKILLI ŞEBEKELERDE GERÇEK ZAMANLI ARIZA TESPİTİ VE ARIZA LOKALİZASYONU UYGULAMASI
Mustafa Emre Eren, Turan Aldırmaz, Selim Özcan – Siemens, Ulvi Yusuf Butakin — Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. , Sezai Taşkın — Celal Bayar Üniv
AKILLI ŞEBEKELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Özge Sağlıyan — Doğuş Üniversitesi
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE KULLANILAN TRANSFORMATÖRLERİN GÜNCEL UYGULAMALARI
Tufan Demir — Eltaş Transformatör
6G SİSTEMLERİ İÇİN İLETİM ŞEMALARI
Berna Özbek — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
ELEKTROMANYETİK İLETİŞİMDE 5G VE 6G’NİN BİYOFİZİKSEL GELECEĞİ
Mustafa Tunaya Kalkan — İstanbul Aydın Üniversitesi
5G/6G MOBİL VE GENİŞ BANT ŞEBEKELERİN EVRİMİ, YAZILIM TANIMLI AĞ TEKNOLOJİSİ VE YAPAY ZEKANIN ŞEBEKELERDE KULLANIMI
Burak Görkemli — Argela
MİLLİ TEKNOLOJİLERDEN PATENT’E 6G VİZYONU
Erdem Demircioğlu — Ulak Haberleşme
BEŞİNCİ NESİL ŞEBEKELERDE YAŞANAN SORUNLAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Tayfun Acarer — Piri Reis Üniversitesi