ETUK 2023 -Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiriler A4 kağıda çift sütun tek satır aralıklı olarak yazılacak, kağıdın her dört yanına 30 mm boşluk bırakılacaktır. Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum adı, adresi ve e-posta adresleri yer alacaktır. Bildiri adı 14, yazar adı ve adresleri ile bölüm başlıkları 12, metin 12 punto olarak Times New Roman yazı tipinde yazılacaktır. Bildiri adı ve bölüm başlıkları büyük harfle koyu olacaktır.

Bildiri özeti bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 200 kelimeden oluşacak, 10 punto italik olarak yazılacaktır. Her bölüm başlığından önce 2, sonrasında ise 1 satır boşluk bırakılacaktır. Ara bölümlerin önce ve sonrasındaki boşluk sayısı ise bir olacaktır. Metin sonunda yararlanılan kaynaklar numaralandırılarak yazılacak, yazılan kaynak numaraları metin içinde, ilgili bölümlerde köşeli parantez içinde belirtilecektir. Bildiri tam metninin 12 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.


Bildirileriniz aşağıdaki bağlantıdan elektronik ortamda iletebilirsiniz. https://etuk.org.tr/bildiri/author/submit.php


Bildiri gönderilme tarihi: 2 Haziran 2023
Bildiri değerlendirme sonuçları: 15 Haziran 2023
Düzeltilmiş bildirilerin gönderilmesi: 30 Haziran 2023
Kongre tarihi: 1-3 Kasım 2023